Tibet, 2010 - Bekijk foto
Twijfel nooit of een handvol toegewijden de wereld kunnen veranderen.
Margaret Mead

Leraren opleiden

In het voorjaar van 2012 heb ik de Esprit scholen in Amsterdam ondersteund bij het opstellen van het projectplan Academisch Opleiden met Esprit.

In 2007 ben ik gevaagd om het project te regisseren dat de vijf lerarenopleidingen in Amsterdam op wilden starten om oplossingen te vinden voor de kwalitatieve en kwantitatieve problemen op de onderwijsarbeidsmarkt. Vijf werkgroepen hielden zich bezig met thema's als strategische personeelsplanning, het erkennen van eerder verworven competenties, het onderzoeken van uitval van jonge docenten, de problematiek van de tekortvakken en multicultureel vakmanschap. Klik op overzicht doelstellingen  voor een korte toelichting en op www.surfgroepen.nl/sites/rsl voor een uitgebreid overzicht van betrokkenen, plannen en producten. 

In de periode 1999-2003 ben ik als leidinggevende van de Archimedes Lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht nauw betrokken geweest bij het landelijke project Educatief Partnerschap. Ook hier was het de bedoeling om samen met het scholenveld oplossingen te vinden voor het lerarentekort (kwalitatief en kwantitatief). Dat heeft ondermeer geleid tot een nieuw onderwijsmodel (klik op Utrechts model), tot experimenten met het opleiden in de school en een aanzet voor het kwaliteitskeurmerk opleidingsscholen.