Egypte, 2012 - Bekijk foto
Zelfsturen vraagt visie als toekomstbeeld. Arnold Cornelis, De logica van het gevoel

Teamontwikkeling

Ik ben meerdere malen (integraal) verantwoordelijk geweest voor het aansturen van een team. Met vallen en opstaan heb ik steeds meer zicht gekregen op het functioneren van mensen in groepen en op de verschillende manieren waarop je als leidinggevende invloed uit kunt oefenen op teamresultaten, individuele prestaties en werkplezier.

In de periode 1982 -1987 ging het om een team met inhoudelijk medewerkers voor de ontwikkeling van de educatie Turks, Arabisch en Nederlands en van het doorstroombeleid in Amsterdam.

Van 1995 tot 1999 heb ik leiding gegeven aan het contractteam van de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht met 15 en later 25 medewerkers. Ik was eerst  alleen verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid, later ook voor communicatie- en personeelsbeleid en de financien.

In de periode 1999-2003 was ik als lid van het managementteam van de Archimedes Lerarenopleiding (HU) eindverantwoordelijk voor het innovatie-, de professionaliserings- en kwaliteisbeleid , voor de aansturing van de betrokken projectgroepen én de teamleiders die een belangrijk rol vervulden bij de implementatie.

In 2003 werd ik aangesteld als projectleider voor de nieuwe masteropleiding tot Physician Assistant bij de Academie gezondheidzorg Utrecht.  De focus van mijn werkzaamheden lag op de aansturing en het samenstellen van een evenwichtig team, het ontwikkelen van procedures voor werving en intake en van communicatiebeleid.

In de periode 2005 - 2006 ben ik werkzaam geweest als interim-manager bij de afdeling stadsboerderijen in de gemeente Den Haag. Het ging met name om teambuilding, het verhogen van de medewerkerstevredenheid, het verbeteren van het communicatiebeleid en het implementeren van nieuw beleid voor dierenwelzijn.