Thailand, 2005 - Bekijk foto
Diversiteit biedt mogelijkheden tot groei, verrijking van je cultuur en traditie en het helpt de economie verder.
Alexander Rinnooy Kan

Multicultureel Vakmanschap

In 2009 ben ik gevraagd om het project multicultureel vakmanschap te leiden. Het ging om een gezamenlijk initiatief van alle vijf Amsterdamse lerarenopleidingen en het Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt. Het project heeft ondermeer geleid tot de publicatie Welkom op School met 46 aanbevelingen van studenten om uitval te voorkomen en tot de publicatie Multicultureel Vakmanschap, de Amsterdamse Lerarenopleidingen kiezen ervoor! Een ander resultaat van het project is de website voor studenten aan de lerarenopleidingen. De site www.multicultureelopleiden.nl is vanaf de zomer van 2010 toegankelijk en wordt doorlopend bijgewerkt.

Begin 2000 ben ik intensief betrokken geweest bij de aanvraag die geleid heeft tot het instellen van het lectoraat 'lesgeven in de multiculturele school' bij de Hogeschool Utrecht met Maaike Hajer als lector.

In de periode 1982 tot 1999 heb ik me beziggehouden met allerlei projecten die beter onderwijs aan anderstaligen tot doel hadden; de inhoudelijke coördinatie van het vrijwilligerswerk (educatie Turks, Arabisch en Nederlands) in Amsterdam en van de vakgroep Nederlands als tweede taal van de HU, het verzorgen van opleidingen en trainingen, het ontwikkelen van producten als intakeprocedures, verlengde intakes en methodes en het schrijven van artikelen voor het tijdschrift LES.