Egypte, 2012 - Bekijk foto
Liefde voor leren is o.a: weten dat leren spannender wordt als je leerdoelen vervangt door echte resultaten. Manon Ruijters

Diversen

De afgelopen jaren heb ik me ook bezig gehouden met thema's als inburgeringsbeleid (voor ROCMN en ROCvA), voortijdig school verlaten (Gemeente Utrecht) en het erkennen van eerder verworven competenties (Lerarenopleidingen Amsterdam en Hoger Onderwijsgroep Bouw). Soms is de aanleiding voor de opdracht de behoefte aan een adviesrapport of een subsidie-aanvraag, de andere keer gaat het om brainstormsessies of werkconferenties om tot nieuw beleid te komen met de verschillende betrokkenen. De uitdaging bij dit type opdrachten (die vaak gisteren af hadden moeten zijn) zit er voor mij vooral in om in hoog tempo alle beschikbare informatie en expertise te verzamelen, vanuit de vraag of de probleemstelling te komen tot meerdere mogelijke scenario's en in overleg met de betrokkenen tot een besluit met draagvlak..