Thailand, 2004 - Bekijk foto
You can't solve the problem with the same kind of thinking that created the problem. Albert Einstein

Methodiekontwikkeling

HET VAK NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL: in 1980 stond het vak Nederlands als tweede taal (NT2) nog in de kinderschoenen. Alles moest nog ontwikkeld worden; de visie op het proces van tweedetaal verwerving en de consequenties voor het inrichten van het onderwijs en het ontwikkelen van leermiddelen, het omschrijven van niveaus en doelen per niveau, de toetsen en later de staatsexamens en natuurlijk ook de trainingen en de opleidingen voor docenten. Het was op alle fronten pionieren. In de periode 1982 - 2000 ben ik vanuit verschillende organisaties bij veel van die ontwikkelingen betrokken geweest, een inspirerende en leerzame periode waar ik veel goede herinneringen aan heb. Hieronder een aantal voorbeelden.

OPLEIDINGEN: Aan het eind van 1980 heb ik met collegae van de Hogescholen in Utrecht, Amsterdam en Zwolle samengewerkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van de P.HBO opleiding Nederlands als Tweede Taal. In het begin van de jaren negentig heb ik meerdere malen de Opleiding tot beoordelaar van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (CITO/ICE) uitgeoverd.

NIEUWE BUREN: In 1993 werd ik als medewerker van de HU-vakgroep NT2 benaderd door uitgeverij Malmberg met de vraag om samen met de Stichting Leerplanontwikkeling een innovatieve multimediale leergang voor volwassen NT2-leerders te ontwikkelen. Ook dat was pionieren, een geweldig leuke en leerzame tijd met Wil van der Berken, Anje Dijk, Joop Put en Jan van Leeuwen en vele anderen én met Nieuwe Buren als resultaat. De methode was innovatief door de inzet van de computer (video, de eigen taal, en tal van mogelijkheden voor verwerkingsoefeningen) en de integratie van de invalshoeken 'functionele taalvaardigheid, zelfstandig leren en maatschappij-orientatie'. Op verzoek van het CINOP hebben we daarna nog verschillende implementatieproducten ontwikkeld. In 1998 kregen we voor Nieuwe Buren de LES-prijs.

BELEID, SCHOLING, INTAKE: in de periode 1993- 1996 heb ik met en voor medewerkers van het Trajectum-College in Utrecht en het Midveld-college in Dordrecht gewerkt aan het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan NT2, een nascholingsaanbod en een verlengde intake om cursisten beter te kunnen plaatsen. De opdrachtgevers hebben mij voorgedragen als beste ondersteuner van het jaar 1995 voor de onderscheiding van de NVvO. De prijs heb ik niet gekregen maar de voordracht was een eer.

TAALGERICHT VAKONDERWIJS IN MACEDONIË: een van de meest bijzondere en leerzame projecten waar ik bij betrokken ben geweest was een opdracht van Max van de Stoel vanuit de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa. Het doel van het project was het verhogen van het aantal Albanese studenten in Macedonië dat doorstroomt naar de universiteit. Niet door extra ondersteuning in de eigen taal maar door verbetering van het reguliere onderwijs. Samen met Annelies Riteco van de HU-contractafdeling, met medewerkers van het ministerie, de universiteiten en de pedagogische instituten in Macedonië hebben we in 1997-2000 een traject uitgevoerd. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de principes van taalgericht vakonderwijs en de leergang Nieuwe Buren. Er zijn scholingen uitgevoerd, materialen ontwikkeld en meetinstrumenten om na te gaan of de beoogde doelen gerealiseerd werden.