Tibet, 2010 - Bekijk foto
Je snapt het pas als je het door hebt.
Johan Cruijff

Werkgevers tot 2003

In de periode 1982-2003 heb ik in vaste dienst gewerkt bij verschillende onderwijsinstellingen. De insteek voor mijn werk was en is altijd inhoudelijk met veel aandacht voor het realiseren van de voorwaarden die een succesvolle implementatie van nieuwe visies en/of producten mogelijk maken. Ik doel dan met name op organisatorisch-, professionaliserings- en kwaliteitsbeleid.
Hieronder een overzicht van werkgevers en functies. Bij thema's staat meer informatie over projecten en producten.

1982-1987: Stedelijk Project Educatie Anderstaligen Amsterdam
Inhoudelijk coördinator: aansturing inhoudelijk team, ontwikkeling inhoudelijk beleid voor de educatie in het Arabisch, Turks en Nederlands, van trainingen, producten en procedures

1987-1991: Stichting Wijkgerichte Basiseducatie
Inhoudelijk ondersteuner voor alle vormen van basiseducatie in Amsterdam-Zuid en voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal in de stad Amsterdam

1991-1993: Hogeschool Rotterdam
Medewerker vakgroep NT2: opleider en trainer

1993-2003: Hogeschool Utrecht, lerarenopleidingen VO/BVE
1993-1997: opleider, trainer NT2, inhoudelijk vakgroepleider
1997-2001: manager contractafdeling CENTO, projectleider
1999-2003: lid managementteam lerarenopleidingen met portefeuilles innovatie (EPS, opleidingsmodel), professionalisering (teamleiders en opleiders) en kwaliteitsbeleid (visitatietraject in 2003 en kwaliteitsplan)