Tibet, 2010 - Bekijk foto
Het creatieve proces is een soort dans tussen inspiratie en experimenteren.
Peter Senge, Presence

Opdrachtgevers

In de zomer van 2003 heb ik ontslag genomen bij de Hogeschool Utrecht. Daarna heb ik voor verschillende instellingen opdrachten uitgevoerd; projecten geleid, producten ontwikkeld, onderzoek gedaan en conferenties georganiseerd. Bij thema's meer informatie over inhoud en producten. Hieronder een overzicht van opdrachtgevers en opdrachten.

2015 - : Zuyd Hogeschool, Opleiding People and Business Management (Cindy Boonen)
Projectleider Curriculumontwikkeling Opleiding PBM 

2014 - : Vrije Universiteit, Onderwijscentrum (Dominicus Kamsma)
Projectleider Frisse Start (Begeleiding Startende Leraren in het VO, Noord Holland en Zuidelijk Flevoland) in samenwerking met Marcelle Hobma

2013 - 2015: Inholland, Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (Gea Vermeulen)
Projectleider Curriculumvernieuwing Opleiding Verloskunde AVAG 

2012, 2014-2015: Esprit Scholen, Amsterdam (Ruth Kervezee, Annette Sloan)
Adviseur en auteur Projectplan Academische Opleidingsschool en Accreditatietraject 

2011-2013: Avans, Academie voor Sociale Studies Breda (Ine van Zon)
Projectleider Onderwijsvernieuwing opleidingen SPH, CMV en MWD

2010: Instituut voor veiligheid Hogeschool Utrecht (Ronald van Vliet)
Adviseur Curriculumontwikkeling (deeltijd)opleiding Integrale Veiligheidskunde, in samenwerking met A. Ossenblok

2010: Esprit Scholen, Amsterdam (Ruth Kervezee)
Adviseur en auteur Projectaanvraag Krachtig Meesterschap

2007-2009: Regionaal Samenwerkingsverband Lerarenopleidingen NH en ZFL (Franca van Albeek, UvA)
Projectregisseur 'meer leraren bevoegd in het onderwijs'

2009-2013: Samenwerkingsverband Amsterdamse Lerarenopleidingen SAL (Marjan Freriks, HvA)
Projectleider Multicultureel Vakmanschap  

2009: Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Utrecht (Esmeé Smit)
Adviseur Projectaanvraag Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (ism R. Letterie, M. van de Wouw, A. Ossenblok)  

2009: Hoger Onderwijsgroep Bouw (Chris van der Plasse) 
Projectleider Onderzoek en Conferentie EVC-praktijk in HBO-Bouw  

2009: Inspectie Onderwijs (Els de Ruijter)
Onderzoeker onderwijstijd MBO  

2006-2009: Avans Hogeschool/ T+F organisatieadvies (Peter Hollants, Ton Flierman)
Projectleider Curriculumontwikkeling Bouw en Infra

2006-2007: ROCvA, Bureau inburgering (Gerhard te Voortwis)
Adviseur invoering casemanagement, oprichting toetscentrum en herinrichting van de organisatie

2006: Gemeente Utrecht (DMO, Wytse de Jong)
Onderzoeker en adviseur 'terugdringen uitval in het onderwijs'  

2005-2006: Gemeente Den Haag (M&V, Pien Gelder)
Interimmanager stadsboerderijen; leiding geven aan team beheerders, ontwikkelen en implementeren van communicatiebeleid en beleid dierenwelzijn

2004, 2005, 2008: ROCMN (Hanneke Hautvast)
Adviseur beleid Inburgering, financiering project DO-It en activiteitenwinkel VMBO-leerlingen

2003-2004: Academie Gezondheidszorg Utrecht (Wichert Duyvendak, Robert Koch)
Projectleider implementatie masteropleiding Physician Assistant; opbouw docententeam, teambuidling en deskundigheidsbevordering, organisatie samenwerking met het werkveld, ontwikkelen communicatiebeleid, vormgeven procedures voor werving en selectie studenten